Asmeninės informacijos naudojimas

Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėje, Jūs jaustumėtės patogiai.

Dietos.co saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Dietos.co gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei kitą Dietos.co svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams, o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.

Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais,, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalome tai padaryti.

Dietos.co neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas.

Dietos.co lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Jūs turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Dietos.co ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Atsakomybės ribojimas

Portalo Dietos.co specializacija – žinių pateikimas apie dietas bei įvairiausių naujienų publikavimas. Tačiau už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

Portalo www.dietos co. pateikiamoje informacijoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Dietos.co gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

Dietos.co negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, naudojate išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika – ir privalote imtis deramų atsargumo priemonių, pasitarti su gydytoju.

Niekas geriau už Jus ir Jūsų gydytoją negali žinoti konkrečios Jūsų sveikatos būklės, todėl turite deramai įvertinti siūlomus patarimus ir priimti sprendimą dėl jų laikymosi arba nesilaikymo.